Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH - 2012

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
"MẸ và CON" tranh sơn dầu của NGUYỄN BÁ VĂN