Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

QUÊ HƯƠNG THANH BÌNH

Cổng xưa rêu phong bên giòng sông Ô Lâu - Hải Sơn, Hải Lăng , Quảng Trị
Nhà thờ đang xây dựng